On the following pages you can find the Dutch translation and listen to the poster being read by Michiel Teeuw, who will also give a tour along this route on Saturday 26th of September at 15:00. Limited capacity, enroll for the tour here

Op de hieronder staande pagina’s kunt u de Nederlandse vertaling vinden en luisteren naar de posters voorgelezen door Michiel Teeuw. Hij zal op zaterdag 26 september om 15:00 een tour langs deze route leiden. Er is beperkt ruimte, geef je hier op voor een tour.

Radebinnensingel 17
Radebinnensingel 34
Kleine molenstraat 3
Kleine molenstraat 10a
Kleine steenstilstraat 4
Kleine steenstilstraat 2