On the following pages you can find the Dutch translation and listen to the poster being read by Eleni Tsompanidou, who will also give a tour along this route on Saturday 12th of September at 15:00. Limited capacity, enroll for the tour here

Op de hieronder staande pagina’s kunt u de Nederlandse vertaling vinden en luisteren naar de posters voorgelezen door Eleni Tsompanidou. Zij zal op zaterdag 12 september om 15:00 een tour langs deze route leiden. Er is beperkt ruimte, geef je hier op voor een tour.

Ossenmarkt 11
Marktstraat 7
Marktstraat 9
Marktstraat 12