Kleine molenstraat 10a

Kleine molenstraat 3

Kleine steenstilstraat 4

Jean-Maxime Lévêque (economie)

We zijn allemaal afhankelijk van elkaar, over de hele wereld. Door globalisatie heeft iedereen de kans om anderen te ontmoeten en erachter te komen wat zij denken. Dat zou normaal gesproken meer vreedzame relaties tussen mensen opleveren. Tegelijkertijd moeten we ons zorgen maken. De algemene welvaart brengt angstaanjagende verstoringen met zich mee: overbevolking, onrechtvaardigheid, armoede, uitputting van natuurlijke bronnen, tekort aan spiritualiteit, verslechtering van ons milieu. Het is de energie van iedereen die voor ontwikkeling zorgt. De enige oplossing is het creëren van een globale mensheid. Het is belangrijk dat we meer ethiek in onze levens brengen, weten wat goed is en wat slecht is.

 

Listen to the poster being read by Michiel Teeuw, who will also give a tour along the route on Saturday 26th of September at 15:00. Limited capacity, enroll for the tour here.

Luister naar de posters voorgelezen door Michiel Teeuw. Hij zal op zaterdag 26 september om 15:00 een tour langs deze route leiden. Er is beperkt ruimte, geef je hier op voor een tour.