About

Louwrien Wijers is a Dutch visual artist and writer. In 1990, she initiated the five-day symposium ‘Art meets Science and Spirituality in a changing Economy’ at the Stedelijk Museum in Amsterdam. It brought together artists, scientists, spiritual leaders and economists; to exchange perspectives, knowledge and to connect the three pillars of culture (art, science and spirituality) with our system of economics, as it used to be.

Ever since, Louwrien has been reflecting upon and working with this material to better understand what was being said in 1990. In 2017 she created a five-day retreat in the Amsterdamse Bos that she called ‘Tomorrow’s Language’, where a group of twenty people gathered to watch films from the symposium everyday. Each participant wrote down what they felt was important for our future. The works which are on show in the streets of Groningen, are based on what was chosen as important words for tomorrow.

Thirty years later, much of what was talked about is still very relevant. The summary of the ‘Tomorrow’s Language’ retreat has been written by Louwrien on big boards. Translated into posters, those boards are displayed during the month of September around the city of Groningen behind peoples’ windows, to share with anyone who passes by.

Tomorrow’s Language is a collaboration between Louwrien Wijers, Stichting ARTisBOOK and the inhabitants of Groningen. Together we created an exhibition open for everyone, 24/7.

Watch the video documentation of each day of the symposium ‘Art meets Science and Spirituality in a changing Economy’ in 1990 here.

 

Louwrien Wijers is een Nederlandse kunstenaar en schrijfster. In 1990 initieerde zij het vijfdaagse symposium ‘Art meets Science and Spirituality in a changing Economy’ in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit bracht kunstenaars, wetenschappers, spirituele leiders en economen samen om perspectieven en kennis te delen en de drie pijlers van cultuur (kunst, wetenschap en spiritualiteit) weer samen te brengen met economie, zoals het altijd was.

Sindsdien reflecteert Louwrien op dit materiaal en werkt ze er mee om steeds beter te begrijpen wat er in 1990 is gezegd. In 2017 realiseerde ze een vijfdaagse retraite in het Amsterdamse Bos die ze ‘Tomorrow’s Language’ noemde. Tijdens deze retraite bekeken 20 mensen elke dag films over het symposium. Elke participant schreef op wat volgens hem of haar belangrijk is voor de toekomst. De werken die nu te zien zijn in de straten van Groningen zijn gebaseerd op wat toen gekozen is als belangrijke woorden voor de toekomst.

Dertig jaar na het symposium is wat toen werd uitgesproken nog steeds relevant. De samenvatting van de retraite ‘Tomorrow’s Language’ in 2017 heeft Louwrien op grote platen uitgeschreven. Van de grote platen zijn posters gemaakt die gedurende de maand september achter de ramen van bewoners van Groningen hangen om ze zo te delen met iedereen die voorbij loopt.

Tomorrows Language is een samenwerking tussen Louwrien Wijers, Stichting ARTisBOOK en de bewoners van Groningen. Samen hebben we een expositie gecreëerd open voor iedereen, 24/7.

Bekijk de video documentatie van het symposium ‘Art meets Science and Spirituality in a changing Economy’ hier.