Organisation

The project has been initiated and organized by Lola Diaz Cantoni and Jorien Ketelaar, who have previously collaborated in a number of projects, locally and internationally. In their collaborations the reflection upon what art can be, where it can be experienced and how we can relate to it together, is fundamental.

Within the framework of ARTisBOOK foundation, Tomorrow’s Language has been developed in dialogue with Louwrien Wijers and Egon Hanfstingl.

 

About ARTisBOOK:

ARTisBOOK Foundation is since 11th of December 2017 an organisation, specially established for the Week of the Artistbook (WKB18) that took place in 26 locations in the city of Groningen in 2018, with the intention to keep promoting artist books and printed media.

ARTisBOOK wants to show the richness and scope of the artist book and make it accessible to the public. It wants to be a platform for presentation, encounters and exchange in which the artist book plays a central role. ARTisBOOK works are based on curiosity, hospitality, collaboration and experimentation. As a foundation, it is interested in working interdisciplinary with professional artists and makers, but also talented upcoming artists are given space to present and develop their practice.

 

We would also like to thank:

Judith, Marinus and Agnes, Leoni, Dominique, Ingrid, Ronald, Claartje, Aniek, Janneke, Hans, Bergmann, Bert, Ingolf, Leonie, Ron, Alexandra, Myrthe, Else, Daniel, Marthe, Robert, Fenna, Laura, Jos, Shawn, Ronald, Naledi and Ruben, Peter, Alfredo and Yvonne for hosting a poster behind their window.

Hinke-Ann Eleveld, Eleni Tsompanidou, Kara Noble, Michiel Teeuw and Bernd Ihno Eilts for creating the weekly tours.

Henk Woudsma for his input and visualizing the display at the information centre.

Agnes Scholte and Marinus Augustijn for their unconditional support.

Pieter Augustijn for designing all visual communication.

Robert Mulder for being the photographer of the project.

Wouter Speksnijder for creating the website.

Ruby de Vos for editing the dutch translations.

Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Kunstraad Groningen and ARTisBOOK for the financial support.

 

———

Het project is geïnitieerd en georganiseerd door Lola Diaz Cantoni en Jorien Ketelaar, die eerder hebben samengewerkt aan een aantal projecten, zowel lokaal als internationaal. In hun samenwerkingsverbanden is de reflectie over wat kunst kan zijn, waar het ervaren kan worden en hoe we ons er samen tot kunnen verhouden, van fundamenteel belang.

In het kader van stichting ARTisBOOK is Tomorrow’s Language ontwikkeld in dialoog met Louwrien Wijers en Egon Hanfstingl.

 

Over ARTisBOOK:

ARTisBOOK is sinds 11 december 2017 een Stichting, speciaal opgericht voor de Week van het KunstenaarsBoek dat in 2018 op 26 locaties plaatsvond in Groningen (WKB18), met de intentie ook daarna gedrukte media te blijven promoten.

ARTisBOOK wil de rijkdom en de reikwijdte van het kunstenaarsboek laten zien en voor publiek toegankelijk maken. Zij wil een platform zijn voor presentatie, ontmoeting en uitwisseling waarbij het kunstenaarsboek een centrale rol vervult. ARTisBOOK werkt vanuit nieuwsgierigheid, gastvrijheid, samenwerking en experiment, zij werkt graag interdisciplinair met professionele kunstenaars (makers) waarbij ook talentvolle aankomende kunstenaars de ruimte krijgen.

 

We willen ook graag bedanken:

Judith, Marinus and Agnes, Leoni, Dominique, Ingrid, Ronald, Claartje, Aniek, Janneke, Hans, Bergmann, Bert, Ingolf, Leonie, Ron, Alexandra, Myrthe, Else, Daniel, Marthe, Robert, Fenna, Laura, Jos, Shawn, Ronald, Naledi and Ruben, Peter, Alfredo and Yvonne voor het ophangen van de posters achter hun ramen.

Hinke-Ann Eleveld, Eleni Tsompanidou, Kara Noble, Michiel Teeuw and Bernd Ihno Eilts voor het houden van de wekelijkse rondleidingen.

Henk Woudsma voor zijn inbreng en het visualiseren van wat is tentoongesteld in het informatiecentrum.

Agnes Scholte and Marinus Augustijn voor hun onvoorwaardelijke steun.

Pieter Augustijn voor het ontwerpen van alle visuele communicatie.

Robert Mulder als fotograaf van het project.

Wouter Speksnijder voor het maken van de website.

Ruby de Vos voor het bewerken van de Nederlandse tekst.

Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Kunstraad Groningen and ARTisBOOK voor financiële steun.