Ganzevoortsingel 19

Ganzevoortsingel 5

Ganzevoortsingel 22b

Fritjof Capra (wetenschap)

Decentraliseren is het groene perspectief van de economie en de politiek. Meer macht aan de lokale bevolking geven, democratie moet gebeuren op kleine schaal. Amerika is geen democratisch land, het is te groot. Je koopt je stemmen via de televisie, dat is niet democratisch. Mensen zouden hun eigen patroon voor ontwikkeling moeten kiezen. Het criterium hiervoor moet duurzaamheid zijn, een samenleving dieaan haar behoeftes voldoet zonder de kansen van toekomstige generaties te verminderen. Economen missendie ecologische context. Dat moet veranderen. Ik heb sterk het gevoel dat het voortbestaan van het mensheid op het spel staat. Als we niet veranderen gaan we het niet redden.

 

Listen to the poster being read by Bernd Ihno Eilts, who will also give a tour along the route on Saturday 3rd of October at 15:00. Limited capacity, enroll for the tour here.

Luister naar de posters voorgelezen door Bernd Ihno Eilts. Hij zal op zaterdag 3 oktober om 15:00 een tour langs deze route leiden. Er is beperkt ruimte, geef je hier op voor een tour.