Ganzevoortsingel 22b

Ganzevoortsingel 19

Ganzevoortsingel 33

Raimon Panikkar (spiritualiteit)

Ben je het eens dat kunst niet het monopolie van kunstenaars is, maar dat kunst een ‘articulatie’ is van onze echte zelf die onze eigen individualiteit overstijgt? Het maken van kunst is een onderdeel van de mens dat genegeerd wordt in ons onderwijs. Ik geloof dat de mensheid zonder kunst niet kan overleven. Een van de crisissen in de huidige wereld is dat we de kunst hebben gedegradeerd tot een ondergeschikte rol, terwijl kunst essentiëler is dan wetenschap. Men kan zonder wetenschap leven, maar we kunnen niet overleven zonder kunst. Kunst betekent dat je je leven met je lichaam en je omgeving op een menselijke niveau plaatst. Een competitieve samenleving is een logische uitkomst van het verlies van de artistieke dimensie. Creativiteit is zo vloeiend dat we het niet kunnen manipuleren, het zit in iedereen.

 

Listen to the poster being read by Bernd Ihno Eilts, who will also give a tour along the route on Saturday 3rd of October at 15:00. Limited capacity, enroll for the tour here.

Luister naar de posters voorgelezen door Bernd Ihno Eilts. Hij zal op zaterdag 3 oktober om 15:00 een tour langs deze route leiden. Er is beperkt ruimte, geef je hier op voor een tour.