Martinikerkof 25

Martinikerkof 20

Martinikerkof 28

J.M. Pinheiro Neto (economie)

Communicatie domineert ons leven. Nieuws verspreidt zich snel en wordt gevaarlijk. Het verspreidt de overtuiging dat wat anderen hebben wij ook kunnen hebben. Het is niet genoeg om hoop te geven aan mensen die lijden aan honger. Hoe moeten we de levensstandaard van de behoeftigen verhogen? Dit symposium heeft, tot mijn verrassing en blijdschap, de verantwoordelijkheid voor de minderbedeelden behandeld. Kijk de toekomst in de ogen. Een veranderend economisch klimaat kan armoede verdrijven en miljoenen mensen onderwijs bieden.

 

Listen to the poster being read by Kara Noble, who will also give a tour along the route on Saturday 19th of September at 15:00. Limited capacity, enroll for the tour here.

Luister naar de posters voorgelezen door Kara Noble. Zij zal op zaterdag 19 september om 15:00 een tour langs deze route leiden. Er is beperkt ruimte, geef je hier op voor een tour.

 

Francisco Varela (wetenschap)

Ik voel me socialist in hart en nieren. Als we niet een samenleving bouwen die gebaseerd is op zorg, dan doen we iets fout. We moeten welzijn weer centraal stellen. We moeten de nadruk leggen op het begrijpen van de behoeftes van anderen. Ik maak me veel zorgen om systemen zonder waarden van solidariteit. Ik zie het moderne als iets dat gevaarlijk dichtbij een kanteling naar complete grootheidswaanzin. De ontketening van economische competitie en open markt maken een monocultuur van de wereld. Overal dezelfde McDonald’s en Levi’s jeans, de economie als motor van uniformiteit. Dit druist in tegen wat gewenst is voor de planeet.

 

Listen to the poster being read by Kara Noble, who will also give a tour along the route on Saturday 19th of September at 15:00. Limited capacity, enroll for the tour here.

Luister naar de posters voorgelezen door Kara Noble. Zij zal op zaterdag 19 september om 15:00 een tour langs deze route leiden. Er is beperkt ruimte, geef je hier op voor een tour.