Apoortenmolendrift 3a

Westerhavenstraat 27

Pottebakkersrijge 12

Dalai Lama (spiritualiteit)

Ik heb het gevoel dat compassie niet alleen een warm hart is, maar dat in oprechte compassie ook een gevoel van verantwoordelijk zit. Met dat soort compassie probeer je zoveel mogelijk te doen. In de menselijke aard en zelfs bij dieren is compassie een natuurlijk fenomeen. Met die compassie probeer je te leiden en te dienen. We moeten terug naar onze oorspronkelijke menselijke aard. Iedereen wil gelukkig zijn. Laten we gewoon goedmoedige mensen zijn.

 

Listen to the poster being read by Hinke-Ann Eleveld, who will also give a tour along the route on Saturday 5th of September at 15:00. Limited capacity, enroll for the tour here.

Luister naar de posters voorgelezen door Hinke-Ann Eleveld. Zij zal op zaterdag 5 september om 15:00 een tour langs deze route leiden. Er is beperkt ruimte, geef je hier op voor een tour.